EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


Yük Taşıma Birimleri Paketleme Rehberi

 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı  : 79462207-010.07.01- 808

25/06/2013

Konu : Yük Taşıma Birimleri Paketleme Rehberi

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/69

 

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından, yük taşıma birimleri (CTU) içerisinde taşınacak yüklerin emniyetli bir şekilde yüklenmesi ve istif edilmesi amacıyla “Yük Taşıma Birimleri Paketleme Rehberi” hazırlanmış olup, bu rehber IMO tarafından MSC/Circ.787 sayılı sirküler ile yayımlanmıştır.

 

Söz konusu rehber, karayolu, demiryolu ve denizyolu taşımaları ile modlar aras ı taşıma işlemlerinde geçerli olup, muhtelif yük taşıma birimlerine yükleme öncesi alınacak önlemler, yüklerin yüklenmesi, istifi ve bağlanması, personel eğitimleri ve CTU’ların paketlenmesi işlemlerinin emniyetli şekilde gerçekleştirilmesine yönelik bilgileri ve tavsiyeleri içermektedir.

 

Denizyolu ile nakledilecek yüklerin konteyner, araç kasası, vagon veya benzeri yük taşıma birimleri içerisinde taşınması; hem taşı ma ve elleçleme hızını arttırmakta, hem de yüklere gelecek hasarları önlemektedir. Ancak yüklerin CTU’lar içerisine uygun olmayan bir şekilde yüklenmesi veya istif edilmesi, gerekli bağlama veya sağlamlaştırma işlemlerinin yapılmaması, elleçleme ve taşıma sırasında personel emniyetini tehdit etmekte ve CTU’ların içerisindeki yükte, taşıma veya elleçleme teçhizatında hasarlar meydana gelmesine sebep olabilmektedir.

 

Bu çerçevede, CTU yüklemesi ve istifinin uygun şekilde yapılabilmesi amacı ile, liman işleticilerinin, göndericilerin ve yükleyicilerin, yükleme veya boşaltma işini yüklenenlerin , yük taşıma birimi ve aracı imalatçılarının ve diğer ilgililerin MSC/Circ.787 sayılı IMO sirküleri ile yayımlanm ış “Yük Taşıma Birimleri Paketleme Rehberi”ni uygulamaları hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

 

Müsteşar Yardımcısı V.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A Maltepe/ANKARA

 

Telefon: (0312) 2032000/3912      Faks:(0312) 231 51 89

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

İ.Hakkı

GEDİKOĞLU Gemi Sürvey Uzmanı

 

E-posta:

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

ihakki.gedikoglu@udhb.gov.tr