EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


Yük Bağlama El Kitabının Hazırlanması Hk.

 

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı

: 80368960.010.06/8498

25.09.2013

Konu

: Yük Bağlama El Kitabının Hazırlanması Hk.

 

 

UYGULAMA TALİMATI

2013/193

 

 

1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Kural VI/5.6 uyarınca katı ve sıvı dökme yükler haricindeki tüm yükler, yük birimleri ve yük taşıma birimleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı veya Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları tarafından İdare adına onaylanmış Yük Bağlama El Kitabı (Cargo Securing Manual) uyarınca yüklenecek, istiflenecek ve emniyet altına alınacaktır.

 

Yük Bağlama Kılavuzunun Hazırlamasına İlişkin Revize Rehber IMO tarafından MSC.1/Circ.1353 sayılı sirküler ile yayımlanmış olup Yük Bağlama El Kitabının bu rehbere uygun hazırlanması gerekmektedir.

 

Liman Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar, Yük Bağlama El Kitabını onaylarken MSC.1/Circ.1353 sayılı IMO sirkülerini ve ekinde yer alan Rehberini uygulayacaktır.

 

2013/25 sayılı Uygulama Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 06338

 

Telefon: (0 312) 203 10 00

 

Elektronik Ağ: www.udhb.gov.tr

Emek / ANKARA

Faks: ( 0 312) 231 33 06

e-posta: gemi.denetim@udhb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi: Gemi Denetim Dairesi Başkanlığı