EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


TMGDK YÖNERGESİ’NİN 9.MADDE 11.FIKRASI’NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN DUYURU

TMGDK Yönergesi'nin 9. madde 11. fıkrası'nın uygulanmasına ilişkin duyuru.

 

DUYURU

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının (TMGDK) Yetkilendirilmesi Hakkında Yönergenin 9 uncu maddesinin onbirinci fıkrası hükmü; Ülkemizin içerisinde bulunduğu Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde yaşanabilecek mağduriyetlerin ve hizmet alanlar ile hizmet verenler açısından oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilebilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanlığının Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal etkilerinin azaltılması tedbirlerine paralel olarak ülkemizdeki Koronavirüs (Covid-19) salgını süresince uygulanmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.