EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


TMGD RID Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, işletme süreçlerini RID (Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Düzenlemeler) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombi Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış mevzuata uygun hale getirmekle yükümlü kişidir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bir TMGDK (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kurumu) bağlı olarak ya da tehlikeli madde ile iştigal eden bir işletmenin bünyesinde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

TMGD’ler danışmanlık hizmeti verilen işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında ,yapılan işin gereklilikleri kapsamında  en uygun araç ve faaliyetleri  belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırır.

Başka bir deyişle TMGD, taşıma sırasında geçen tüm süreçlerde tehlikeli maddelerin insanlara, hayvanlara ve çevreye zararı en aza indirgemesi açısından son derece önemlidir. TMGD’ nin temel olarak görevi, işletmelerin iç ve dış süreçlerini RID sözleşmesine ve yerel mevzuata uygun hale getirmektir.

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında, taşımacı, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin, RID Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

RID sertifikası sahibi olabilmek için öncelikle ADR sertifikasına sahip olmak,48 saat eğitim almak ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açtığı sınavda başarılı olmak gerekir.

TMGD RID eğitimleri IMDG Kod iler birlikte verilmektedir,21 saat RID, 21 saat IMDG Kod olacak şekilde toplamda 48 saattir. Eğitim sonunda katılımcılara eğitim kurumu tarafından sınav yapılmaktadır, sınavda başarılı olanlar Bakanlığın yapacağı 4 sınava katılma hakkı kazanır.

RID eğitimini Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitim Yetki Belgesi (TMGDEYB) sahibi bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitim Kurumu (TMGDEK)’ndan alınabilmektedir.

Kursiyerlerimize RID ve IMDG Kod kitapları ücretsiz olarak verilmektedir.

Eğitim alan kursiyerler eğitim tarihinden sonraki 4 sınava katılma hakkı kazanır.

20’si IMDG Kod ve 20’si RID sorusu olmak üzere toplamda 40 soru bulunmaktadır ve sınav süresi 210 dakikadır.

Sertifika almak için herhangi bir yere başvurmak gerekmez RID sertifikasına e Devlet üzerinden ulaşabilmektedir.

TMGD RID sertifikasına e Devlet üzerinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir.

RID sertifikası sahipleri iki çalışma şekline sahiptir:

1.Yetkili bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kurumu’nda tam zamanlı olarak

2.Tehlikeli madde ile iştigal eden bir işletme bünyesinde tam zamanlı olarak

TMGD RID sertifikası sahibi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kurumu bünyesinde çalışıyorlarsa 8 ayrı firma veya şubede, bir İşletme bünyesinde çalışıyor ise aynı vergi numarası altında 5 şubeye bakabilir.