EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


TMGD MUAFİYET RAPORU İŞLEMLERİ

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

(Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü)

TMGD MUAFİYET RAPORU İŞLEMLERİ

  1. 2021 yılı içerisinde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alan işletmelere; TMFB aldığı 2021 yılının sonuna kadar TMGD muafiyeti tanınacaktır. Bu madde kapsamında, TMGD muafiyeti tanımlanan ancak; bir takvim yılı dolmadan (TMFB alınan tarih üzerinden bir takvim yılı geçmemiş olsa dahi) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliğ hükümleri çerçevesinde 50 ton ve üzerinde işlem yapmaya başlayan işletmeler, TMGD istihdamı sağlamak ya da hizmeti almak zorundadır.
  2. 2020 yılı içerisinde TMGD muafiyet başvurusu yapan ve 31.12.2020 tarihine kadar TMGD muafiyet tanınan işletmelerin, 2021 yılı için yapacakları TMGD muafiyet başvuruları Şubat ayının sonuna kadar kabul edilecek ve başvurusu uygun bulunan işletmelere 2021 yılının sonuna kadar TMGD muafiyeti tanınacaktır.
  3. 2020 yılı içerisinde TMGD muafiyet başvurusu yapan ve 2021 yılının herhangi bir tarihine kadar TMGD muafiyeti tanınan işletmelerin, TMGD muafiyet bitim tarihinden en geç bir ay sonrasına kadar yapacakları TMGD muafiyet başvuruları kabul edilecek ve başvurusu uygun bulunan bu işletmelere 2021 yılının sonuna kadar TMGD muafiyeti tanınacaktır.
  4. 2020 yılı ve öncesinde TMFB almış ve önceden TMGD muafiyeti bulunmayan işletmelerin, 2021 yılı için TMGD muafiyet başvuruları Şubat ayının sonuna kadar kabul edilecek ve başvurusu uygun bulunan işletmelere 2021 yılının sonuna kadar TMGD muafiyeti tanınacaktır.

TMGD muafiyeti başvurusunda bulunacak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi işletmelerin Bakanlığımızca yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarından alacakları TMGD muafiyet raporları ile yukarıda belirlenen süreler içerisinde ilgili Bölge Müdürlüklerimize başvurmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen süreler içerisinde yapılmayan TMGD muafiyet başvuruları kabul edilmeyecektir. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi işletmelerimize saygıyla duyurulur.