EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


TMGD ADR Danışmanlığı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayolları ile taşınmasını sağlayan uluslararası bir sözleşmedir. 2010 yılında ADR ye taraf olan Türkiye 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır.

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

UAB: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

TMKT: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

TMGD: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

TMGDS: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası

TMGDK: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu

Koordinatör TMGD: TMGDK’da çalışan TMGD’lerin, Tebliğ’de ve bu Yönergede tanımlanan yükümlülükler kapsamında sağlıklı ve etkin bir şekilde çalışması için gerekli organizasyonu yapan, İdareye ve TMGDK’a karşı sorumlu olan TMGD

Şube Sorumlusu TMGD: TMGDK tarafından açılan şubenin Tebliğ’de ve bu Yönergede tanımlanan yükümlülükler kapsamında sağlıklı ve etkin bir şekilde çalışması için gerekli organizasyonu yapan, İdareye ve TMGDK’a karşı sorumlu olan TMGD

TMFB: Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

1957 yılında, 15 üye ülke ADR Konvansiyonunu imzalamıştır. Söz konusu Konvansiyon 1968 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye 2010 yılında ADR Sözleşmesini imzalamış, 2014 yılında ise fiili taraf olmuştur.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD), görev ve nitelikleri ADR Başlık 1.8.3’te belirlenmiş, UAB ve TMKT tarafından yayımlanan yerel mevzuat ile birlikte ADR mevzuatını kapsam dahilinde olan ve atandığı işletmelerde uygulamakla görevli olan ve UAB tarafından yapılan sınav ile tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişidir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu ifade etmektedir. TMGDK listesine www.tmkt.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Tehlikeli maddelerden 1 takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin almak zorunda oldukları belgedir. Patlayıcı, zehirleyici, bulaşıcı ve radyoaktif maddeler ile iştigal eden işletmeler miktara bakılmaksızın TMFB almak zorundadır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMBF) geçerlilik süresi 5 yıldır. 5 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

Tehlikeli madde faaliyeti olan işletmeler için TMGD bulundurmak ya da TMGDK’dan hizmet almak zorunludur.

Tehlikeli Maddelerin Taşınması ile ilgili gönderen, paketleyen, yükleyen, alıcı, boşaltan, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin TMGD çalıştırması veya TMGDK’dan hizmet alması zorunludur.

ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflar:

  • Gönderen
  • Paketleyen
  • Yükleyen
  • Dolduran
  • Taşımacı
  • Sürücü ve Araçta Bulunan Diğer Görevliler
  • Alıcı
  • Boşaltan
  • Tank-Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi

TMGD Hizmeti 2 şekilde verilebilmektedir:

 

  1. İşletmenin bünyesine TMGD alması durumunda;

Bakanlıkça Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası verilmiş kişilerden olmalıdır. Ayrıca çalışma usulü olarak TMGD Meslek Kodu ile sigortası yapılmalıdır. TMGD olan kişinin başka işlerde çalışması/çalıştırılması yasaktır.

 

2. İşletmenin bir TMGDK’dan hizmet alması durumunda;

TMGDK tarafından görevlendirilen TMGD firmaya e-devlet üzerinden atanacaktır ve TMGD olarak sorumluluklarını yerine getirecektir.

İşletmeler ve TMGD’ler T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır ve denetimi altındadır.

TMGD Hizmeti 2 şekilde verilebilmektedir:

 

1- İşletmenin bünyesine TMGD olunur ise;

TMGD işletmenin aynı vergi numarasında bulunan şubeleri olmak kaydı ile maksimum 5 lokasyona hizmet verebilir.

 

2- TMGDK bünyesinde TMGD olunur ise;

TMGDK tarafından görevlendirilecek maksimum 8 işletmeye hizmet verebilir.

TMGDK ile işletme arasındaki anlaşmalar karşılıklı olarak karara bağlanan hizmet sözleşmesi ve teknik şartnameler ile standart uygulama şeklinde yapılmaktadır.

TMGDK ile işletme arasında yapılan sözleşme sonrasında e-devlet sistemi üzerinden iki firmanın yetkilileri tarafından TMGD ataması yapılır ve işletme de bu atamaya onay verir. E-devlet sistemi üzerinde danışmanı olan/olmayan firmalar Bakanlık tarafından görülmektedir.

ADR Konvansiyonuna ek olarak uygulanan yerel mevzuat T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmaktadır. www.tmkt.gov.tr web sayfasından duyurulmaktadır. Bugüne kadar yayınlanmış tüm yerel mevzuatı web sitemizin “Mevzuat” menü altından “Tehlikeli Madde Mevzuatı” seçeneğinden takip edebilirsiniz.

Etiket, işaret ve turuncu plakaların kullanılmaması, uygun ambalaj kullanılmaması, tehlikeli madde faaliyet belgesi almama, tehlikeli madde güvenlik danışmanı çalıştırmama, taşıma evrakı, yazılı talimat vb. evraksal süreçlere uymama, güzergah kurallarına uymama, araçların ADR’ye uygun olmaması, taşıma izinlerinin alınmaması, tehlikeli maddeler için sigorta poliçesi bulunmaması, teçhizat ve ekipman uygunsuzluğu vb. durumlara cezai yaptırım uygulanmaktadır. Güncel yayınlanmış idari yaptırımları web sitemizin “Mevzuat” menü başlığı altından “Tehlikeli Madde Cezaları” seçeneğinden takip edebilirsiniz.