EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


TMFB Başvuru ve Yenileme İşlemleri

TMFB Başvurusu

11/06/2019 Tarihli Ve 44011 Sayılı Bakanlık Makam Olur ile Yürürlüğe Giren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişki Usul Ve Esaslar Hakkinda Yönerge’ye göre  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasında yer alan taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmamış ve tescil edilmemiş merkez adreslerinin haricindeki şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı veya atölye ve benzeri işletmelerin adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir yer için ayrı ayrı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almak zorundadır.                                             

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi başvurusuyla ilgili tüm süreçler firmamız tarafından takip edilmektedir.

TMFB Başvuru Danışmanlığı Teklifi almak için tıklayınız

 

TMFB Yenileme

 TMFB alma veya yenilemek için müracaat eden işletmeler  istenilen belgelerle birlikte 14/06/2019 tarihli Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi Hakkında Yönerge  EK-2’de yer alan faaliyet konusu veya  konularının hangileri ile iştigal ettiğine dair işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş TMGDK’dan alacakları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi Hakkında Yönerge Ek-3’te yer alan rapor ile belgelemek zorundadır.  

TMFB’ye sahip işletmelerden; 5 yıllık TMFB süresi 31.12.2019 tarihinden sonra bitenler 31.12.2019 tarihine kadar faaliyet konusu veya konularının hangileri olduğuna dair işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş TMGDK’dan alacakları rapor ile ilgili Bölge Müdürlüğüne vererek TMFB’sini yenilemek zorundadırlar. İnceleme ve denetim sonucunda bu iş ve işlemleri zamanında yapmayan işletmelerin TMFB’leri iptal edilir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi yenilemesiyle ilgili tüm süreçler firmamız tarafından takip edilmektedir.

TMFB Yenileme Danışmanlığı Teklifi  almak için tıklayınız