EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


Tehlikeli Yük Taşıyan Gemi ve Yüksek Hızlı Tekneler için Uygunluk Belgesi

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı

: 79462207-010.07.01-963

30/07/2013

Konu     : Tehlikeli Yük Taşıyan Gemi ve Yüksek Hızlı

 

Tekneler için Uygunluk Belgesi

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/101

 

 

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözle şmesi (SOLAS 74) Bölüm II/2 Kısım G Kural 19 ve Yüksek Hızlı Tekneler Kodu (HSC Kod) Kural 7.17 hükümleri uyarınca tehlikeli yük taşıyan gemi ve yüksek hızlı tekneler, uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak ekipman ve inşa standartlarını sağladıklarına dair İdare tarafından düzenlenen bir Uygunluk Belgesini bulundurmakla yükümlüdürler.

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), anılan zorunlu hükümlerin ayrıntılarını düzenlemek ve tehlikeli yük taşıyan gemi ve yüksek hızlı teknelerin alması zorunlu olan uygunluk belgesinde bir standart sağlamak amacıyla MSC.1/Circ.1266 sayılı sirküleri yayı mlamıştır. Sirküler, uygunluk belgesinin hangi gemilerde bulunması gerektiğini, geçerlilik süresini, uygunluk belgesinin standart formatını ve belgenin düzenlenmesi ile ilgili diğer hususları içermektedir.

 

Bu itibarla, IMO üyesi ülkelerle harmonize uygulamaların ve denetimlerin yapı lmasını sağlamak amacıyla uygunluk belgesini düzenleyen Gemi Sürvey Kurulu Başkanlığı, Liman Başkanl ıkları, yetkilendirilmiş klas kurulu şları ile işletmeciler, donatanlar, kaptanlar ve diğer ilgililer, MSC.1/Circ.1266 sayılı sirkülere uygun hareket edeceklerdir.

 

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

 

Müsteşar Yardımcısı V.

GMK Bulvarı No:128A Maltepe/ Çankaya / ANKARA

 

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat: U.BAYLAN/GS Uzmanı

Telefon: (0 312) 203 20 00/3938

Faks: ( 0 312) 231 51 89

e-posta:unal.baylan@udhb.gov.tr

 

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr