EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


TAŞIT DURUM TESPİT BELGESİ ALMIŞ OLAN ARAÇLAR İLE YAPILACAK TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI HAKKINDA DUYURU.

Taşıt Durum Tespit Belgesi almış olan araçlar ile yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı hakkında duyuru.

 

Bilindiği üzere, 07.10.2020 tarihli ve 31267 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin “Uygunluk Belgesi” olmadan faaliyette bulunan taşıtlar başlıklı Geçici 1 inci maddesi kapsamında “2014 ve öncesi model yılına sahip olup, ülke sınırları içinde ADR’ye taraf olmayan ülkelere yapılan tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli, Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluştan araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesi almış ancak, ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi bulunmayan araçların; muayene, test ve belgelendirilmeleri, Bakanlık tarafından yayımlanan mevzuata göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan, 01/07/2021 tarihine kadar ADR/Taşıt Uygunluk belgesini almaları zorunludur.” hükmü amirdir.

 

Ülkemizde yaşanan pandemi ve sektörden gelen talepler dikkate alınarak tehlikeli madde taşımacılığının olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla 01.07.2021 tarihine kadar Taşıt Durum Tespit Belgesi almış olan araçlar ile yapılacak tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerine 01.07.2022 tarihine kadar müsaade edilecektir.

 

İlgililere duyurulur.