EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


RADYOAKTİF MADDELERİN TAŞINMASININ KOLAYLAŞTIRILMASI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı  : 79462207-010.07.01-374

04/04/2013

Konu : Radyoaktif Maddelerin Taşınmasının

 

Kolaylaştırılması

 

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/14

 

 

Bayrak, Liman ve Kıyı Devleti sorumluluklarımız kapsamında; denizde can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ve gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından düzenlenen sözleşme, karar ve sirkülerlere uyum sağlanması büyük önem arz etmektedir.

 

IMO tarafından, radyoaktif maddelerin taşınmasının kolaylaştırılması amacıyla; “Tıbbi veya Halk Sağlığı Uygulamalarında Kullanılan Paketlenmiş Biçimdekileride İçeren IMDG Kod Sınıf 7 Radyoaktif Maddelerin Taşınmasının Kolaylaştırılması” isimli ve A.984(24) sayılı Genel Kurul Kararı yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Genel Kurul Kararında, paketlenmiş radyoaktif maddelerin, IMDG Kod hükümlerine ve “Tehlikeli Yüklerin Emniyetli Nakliyesi ve Liman Alanlarındaki İlgili Faaliyetler Hakkındaki Tavsiyeler” (MSC.1/Circ.1216)’de belirtilen hususlara uygun emniyet koşullarını sağlamaları halinde, sevkiyatlarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinin kolaylaştırılması yönünde tavsiyelerde bulunulmaktadır.

 

Radyoaktif maddelerin taşınmas ının kolaylaştırılmas ı yönünde; gemi donatanların ın, gemi işleticilerinin, gemi kaptanlarının, liman işleticilerinin, göndericilerin ve yükleyicilerin, yükleme veya boşaltma işini yüklenenlerin (stevedore) ve diğer ilgililerin A.984(24) sayılı IMO Genel Kurul Kararın ı uygulamaları hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

 

Müsteşar Yardımcısı V.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A Maltepe/ANKARA

 

Telefon: (0312) 2032000/3912      Faks:(0312) 231 51 89

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

  

İ.Hakkı

GEDİKOĞLU Gemi Sürvey Uzmanı

 

E-posta:

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

ihakki.gedikoglu@udhb.gov.tr