EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


PKD(Patlamadan Korunma Dökümanı) Hazırlama

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; PKD hazırlamak veya hazırlatmak yasal bir zorunluluktur.

PDK, 16.12.1999 tarihinde AB’de kabul edilen 1999/92/EEC sayılı (Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması’nın 137.maddesine bağlı olarak çıkarıldığı için ATEX 137 olarak da bilinen) Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30.04.2013 tarihli Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde 10 uyarınca kuruluşların hazırlamaları gereken bir dokümandır.

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) Neden Gereklidir?

Herhangi bir acil durumda işletme içerisindeki personelin nasıl hareket edeceğini bilemediği durumlarda can ve mal kaybı yaşanabilir. Bu gibi olayların yaşanmaması adına, bu işletmelerde Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması ve bu dokümanın içeriği doğrultusunda hareket edilmelidir.

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) Hazırlanmasında Hedeflenen Önlemler Nelerdir?

I. Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
II. Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
III. Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

Parlayıcı, Patlayıcı Madde Bulundurulan Ortamlarda Tehlikeli Bölge Tanımlanması ve Patlamadan Korunma Dokümanının Hazırlanması İşverenin Yükümlülüğündedir.

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) Hangi İşletmelerde Gereklidir?

 • LPG ve Diğer Petrol Ürünleri Üretim, Dolum ve Dağıtım tesisleri,

 • Maden ocakları,

 • Kimyasal Madde Üreten ve/veya Depolayan Yerler,

 • Kimyasal Analiz Laboratuvarları,

 • Boya ve Tiner İmalathaneleri,

 • Un, Şeker, Nişasta Fabrikaları,

 • Elektrikli Cihaz ve Teçhizat İmalathaneleri,

 • Boya işlemi Yapılan/Boyahane İçeren İşletmeler,

 • Ham Deri İmalathaneleri,

 • Akü imalathanelerinin Bazı Bölümleri

 • Margarin, Zeytinyağı ve Diğer Yağ İmalathaneleri.

 • Kağıt fabrikaları

 • Alüminyum, Ağaç Tozu Ortaya Çıkan İşletmeler vb.