EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


MUAYENESİ BİTEN TAŞITLARIN YETKİ BELGESİNDEN DÜŞÜMLERİNİN ERTELENMESİ

Muayenesi Biten Taşıtların Yetki Belgesinden Düşümlerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

 

11 Mart 2020 tarihi itibariyle muayenesi biten taşıtların kayıtlı oldukları yetki belgelerinden düşüm işlemleri ertelenmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.