EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


Kişisel Koruyucu Donanım Tedariği

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Nedir?

Kişisel Koruyucu Donanım, bir veya birden fazla sağlık ve güvelik riskine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemedir. ADR’de yaklaşık olarak 4000’ yakın madde tehlikeli olarak belirlenmiştir. Bu 4000’e yakın tehlikeli madde ADR’de 9 ana sınıfa ayrılmıştır. Alt sınıflarla birlikte ADR’de 13 sınıf bulunmaktadır. (Bölüm 2.1.1.1)

TEHLİKELİ MADDE SINIFLARI

 • Sınıf 1 - Patlayıcı Maddeler ve Nesneler

 • Sınıf 2 – Gazlar

 • Sınıf 3 – Alevlenir Sıvılar

 • Sınıf 4.1 - Alevlenir Katılar, Kendiliğinden Tepkimeye Giren Maddeler ve Duyarlılığı Azaltılmış Katı Patlayıcılar

 • Sınıf 4.2 – Kendiliğinden Yanmaya Yatkın Maddeler

 • Sınıf 4.3 – Su İle Temas Ettiğinde Alevlenir Gazlar Açığa Çıkaran Maddeler

 • Sınıf 5.1 – Yükseltgen Maddeler

 • Sınıf 5.2 – Organik Peroksitler

 • Sınıf 6.1 – Zehirli Madddeler

 • Sınıf 6.2 – Bulaşıcı Maddeler

 • Sınıf 7 – Radyoaktif Maddeler

 • Sınıf 8 – Aşındırıcı Maddeler

 • Sınıf 9 – Muhtelif Tehlikeli Maddeler ve Nesneler

ADR’deki bu 4000’e yakın tehlikeli maddeleri karayollarında taşıdığımızda bu sınıflara özel taşımacılık yapıldığında, araçlarda muhakkak suretle bulunması gereken kişisel koruyucu donanımlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Genel Eylemler İle Tehlikeye Özel Acil Durum Eylemlerinin Uygulanması İçin ADR Bölüm 8.1.5’e Uygun Olarak Taşıma Ünitesinde Taşınacak Kişisel ve Genel Koruyucu Donanımlar

A. İSTİSNASIZ HER TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇLARDA BULUNMASI GEREKEN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

Taşıma ünitesinde aşağıdaki donanımlar taşınacaktır:

 • Her araç için, tekerleğin taşıtın azami kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz,

 • İki adet kendi başına durabilen ikaz işareti,

 • Göz durulama sıvısıa ve

Her bir araç üyesi için;

 • Bir uyarı yeleği,

 • Portatif aydınlatma gereçleri,

 • Bir çift koruyucu eldiven,

 • Göz koruyucu donanım

B. BAZI SINIFLAR İÇİN İLAVE KORUYUCU DONANIMLAR

Tehlike Etiketi Numaraları 2.3 veya 6.1 için, araç ekibinin her bir üyesi için bir acil durum maskesi taşıma ünitesinde taşınacaktır;

 • Bir kürekb

 • Bir kanalizasyon örtüsüb

 • Bir toplama kabıb

a. Tehlike etiketi numaraları 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ve 2.3 için gerekli değildir.
b. Yalnızca tehlike etiket numaraları 3, 4.1, 4.3, 8 veya 9’a sahip katılar ve sıvılar için gereklidir.

Tehlikeler Danışmanlık olarak insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden tehlikeli maddelerin karayollarında güvenli bir şekilde taşınması amacıyla uygun ekipman ve malzemelerin sağlanması konularında profesyonel hizmet vermekteyiz.

Profesyonel ekibimizle Tehlikeli Madde sınıflarına göre yapılan taşımacılıklara özel Kişisel Koruyucu Donanım tedariği sağlamaktayız.