EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURUSU

Dünya’da hızlı şekilde yayılan  Koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında içişleri bakanlığının şehir giriş/çıkış tedbirleri ve yaş sınırlandırmalarını kapsayan 3 nisan tarihli karaları yayınlanmıştır.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında

Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak ili için;

- Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır.

- Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinden kalmaları esas olacaktır.

- Bu illerde aşağıda belirtilen durumlarda giriş/çıkışlara izin verilecektir.

81 İli Kapsayacak Şekilde;

- Tüm il ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanacaktır.

- Tüm illerde 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren şehir içi hareketliliğinin en aza indirilmesi için alınması gereken ilave tedbirlerin, İl Pandemi Kurulunda görüşülmesi, İl Pandemi Kurulunca tavsiye edilen hususların İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarında karara bağlanarak uygulanmaya derhal başlaması sağlanacaktır.

- İl ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacaktır.

 - İl ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilecektir

İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.