EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


Güvertede Kereste Yükü Taşıyan Gemiler Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kodu

Sayı  : 79462207/010.07.01-279

19/03/2013

Konu : Güvertede Kereste Yükü Taşıyan Gemiler

 

Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kodu

 

 

 

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/03

 

 

Bayrak, Liman ve Kıyı Devleti sorumluluklarımız kapsamında; denizde can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ve gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlemesi amacıyla, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından düzenlenen sözleşme, karar ve sirkülerlere uyum sağlanması büyük önem arz etmektedir.

 

Güvertesinde kereste yükü taşıyan gemilerde bu tür yüklerin emniyetli taşınması, istiflenmesi, bağlanması ve diğer operasyonel emniyet tedbirleri ile güverte altına yüklenen tomruk yükler için genel tavsiyeler, IMO Genel Kurulu A.1048(27) sayıl ı “Güvertede Kereste Yükü Taşıyan Gemiler Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kodu” isimli Kararı ile yayımlanmıştır.

 

Ayrıca, IMO tarafından kereste yükü taşıyacak gemi kaptanlarının alacakları emniyet önlemlerine yönelik hususları içeren rehber MSC/Circ.548 sayılı sirküler ile yayımlanmıştır.

 

Bu itibarla, “Güvertede Kereste Yükü Taşıyan Gemiler Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kodu” hükümlerine ve MSC.1/Circ.548 sayılı sirkülerdeki belirtilen gerekliliklere uyulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.