EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


Gemilerde Kapalı Mahallere Giriş

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı

: 79462207-010.07.01-548

09/05/2013

Konu  : Gemilerde Kapalı Mahallere Giriş

 

 

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/54

 

 

Gemilerde meydana gelen kazalarda yaralanan kazazadelerin durumları araştırıldığında, dahil oldukları kazaların birçoğunun yetersiz bilgi, umursamazlık ve tedbir almamaktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Ambarlar, yük tanklar ı, pompa daireleri, yakıt tankları, koferdamlar, boru devreleri tünelleri (duct keels), balast tankları ve benzeri kapalı mahallere girilirken personelin alması gereken emniyet tedbirleri; Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde belirlenerek, IMO’nun A 27/Res.1050 sayılı Genel Kurul Kararı ile yayımlanmıştır.

 

Bu Karardaki tavsiyelerin amacı; yetersiz oksijen, aşırı oksijen, kolay tutuşur ve/veya zehirli gaz bulunan/bulunma ihtimali olan kapalı mahallere girecek gemi personelinin, yaralanmalarına ya da ölmelerine sebep olabilecek durumların önlenmesi için gerekli emniyet prosedürlerinin uygulanmasını sağlamaktır.

 

Kapalı mahallere giriş operasyonu yapılan gemilerdeki personel, A 27/Res.1050 sayılı Kararda belirtilen emniyet tedbirlerini almak, gemi işleticileri ise bu tedbirlerin gemilerinde alınmasını sağlamakla sorumludur. Bu kapsamda, anılan Kararın ekinde bulunan, “Kapalı Mahallere Giriş İzin Formu”, her kapalı alana giriş operasyonu öncesinde ve sonrasında formda belirtilen ilgili gemi personeli tarafından doldurulmalı ve ilgili denetimler sırasında sunulmak üzere gemide saklanmalıdır.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

GMK Bulvarı No:128A Maltepe/ Çankaya / ANKARA

 

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat: U.BAYLAN/GS Uzmanı

Telefon: (0 312) 203 20 00/3938

Faks: ( 0 312) 231 51 89

e-posta:unal.baylan@udhb.gov.tr

 

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr