EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


FUMİGASYON OPERASYONU

 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı

: 79462207-010.07.01-320

27/03/2013

Konu

: Fumigasyon Operasyonu

 

 

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/04

 

 

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm VI/4 ’de, gemilerde taşınan bazı yüklerin, zararlı ve istilacı haşerelerden korunması için zirai ilaçlarla ilaçlanması operayonunda (fumigasyon operasyonu) uygun emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur. Gemilerde yapılan fumigasyon operasyonu ile ilgili genel hususlar “Zirai İlaçlarının Emniyetli Kullanımı” isimli MSC.1/Circ.1358 sayılı sirküler ile düzenlenmiş olup, gemi ilgilileri, gemi personeli, fumigasyon operasyonu yapanlar ve fumigasyon operasyonunda kullanılan zirai ilaçları üretenler ve diğer ilgililer fumigasyon operasyonunu anılan sirkülere uygun yapmalıdırlar.

 

Gemi personeli, fumigasyon operasyonunu yapanlar, fumigasyon operasyonunda kullanılacak zirai ilaçları üretenler ve diğer ilgililer, yük ambarlarındaki yüklere fumigasyon operasyonunu, MSC.1/Circ.1396 sayılı sirküler ile değiştirilmiş MSC.1/Circ.1264 sayılı sirkülere, Yük Taşıma Biriminde (CTU) taşınan yüklere fumigasyon operasyonunu ise MSC.1/Circ.1361 sayılı sirkülere uygun yapmalıdırlar.

 

Fumigasyon yapılmış dökme yük taşıyan gemilerde çalışan personel, operasyon sonucu ortaya çıkabilecek gazdan olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Bu olumsuz etkiler ile karşılaşmamak için alınması gereken emniyet tedbirleri DSC/Circ.11 sayılı sirküler ile belirlenmiştir. Gemi personeli ve gemi işleticilerinin anılan sirkülerde verilen tedbirleri gemilerde uygulamaları gerekmektedir.

 

Fumigasyon operasyonlarında kullanılan zirai ilaçların, deniz çevresine ve kamu sağlığına oluşturabileceği zararların önlenebilmesi için operasyon ve malzeme bertarafı; MSC-MEPC.2/Circ. 1 sayılı sirkülere uygun yapılmalıdır.

 

Fumigasyon operasyonlarında, yukarıda belirtilen sirkülerlere uyulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

 

 

 

 

GMK Bulvarı No:128/A Maltepe / ANKARA

 

 

Ayrıntılı bilgi alınacak kişi:

Telefon : 0 (312) 203 39 38

Faks: (0 312) 231 51 89

Ünal BAYLAN

E-Posta : unal.baylan@udhb.gov.tr

İnternet Adresi: www.tmkt.gov.tr

GS Uzmanı