EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


Araç Onay İşlemleri

ADR Araç Uygunluk Sertifikası Hangi Maddelerin Taşınmasında Alınmalıdır?

Tank ile tehlikeli madde taşıyan, patlayıcı madde taşıyan araç sahiplerinin " ADR Araç Uygunluk Sertifikası " almaları zorunludur.

ADR Araç Uygunluk Belgeleri Nereden ve Nasıl Alınır?

İşlemler TSE tarafından yapılacaktır. Başvurular tmt.tse.org.tr web adresinden yapılmaktadır.

ÖNEMLİ

  • ADR Araç Onay Belgesi sadece karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığında geçerlidir.

  • ADR Araç Uygunluk Belgesi olan araçlar için " Durum Tespit Belgesi " alınmamaktadır. " Durum Tespit Belgesi " ADR Araç Onay Belgesi olmayan araçlar için verilmektedir.

  • ADR Araç Uygunluk Belgesi sahipleri araçlarını ADR Anlaşmanın geçerli olduğu tüm ülkelerde kullanabilirler.

ADR kapsamı Araç Tanımları

EX/II ve EX/III aracı:

Patlayıcı maddelerin ve nesnelerin taşınmasına yönelik bir araç anlamına gelmektedir. (Sınıf 1)

FL aracı şu anlama gelmektedir:

(a) Parlama noktası en fazla 60 °C olan sıvıların (EN 590:2013 + AC:2014 standardına uygunluk gösteren ve UN No. 1202 olan, EN 590:2013 + AC:2014 standardında belirtilen parlama noktasına sahip dizel yakıtı, gaz yağı ve ısıtma yağı (hafif) hariç olmak üzere), kapasitesi 1 m3'ten fazla olan sabit tanklarda veya sökülebilir tanklarda veya münferit kapasitesi 3 m3'ü aşan tank konteynerlerinde veya portatif tanklarda taşınmasına yönelik bir araç veya

(b) Alevlenebilir gazların, kapasitesi 1 m3'ten fazla olan sabit tanklarda veya sökülebilir tanklarda yada münferit kapasitesi 3 m3 'ten fazla olan tank konteynerlerinde, portatif tanklarda veya MEGC'lerde taşınmasına yönelik bir araç veya

(c) Alevlenebilir gazların taşınmasını amaçlayan ve toplam kapasitesi 1 m3'ten fazla olan tüplü gaz tankeri yada

(d) Stabilize hidrojen peroksit veya %60'tan fazla hidrojen peroksit içeren sulu bir çözeltiyle kararlaştırılmış hidrojen peroksidin (Sınıf 5.1, UN No. 2015), kapasitesi 1 m3'ten fazla olan sabit tanklarda veya sökülebilir tanklarda ya da münferit kapasitesi 3 m3'ten fazla olan tank konteynerlerinde ya da portatif tanklarda taşınmasına yönelik bir araç

AT aracı şu anlama gelir:

(a) Kapasitesi 1 m3 'ten fazla olan sabit tanklarda veya sökülebilir tanklarda ya da münferit kapasitesi 3 m3'ten fazla olan tank konteynerlerde, portatif tanklarda veya MEGC'lerde tehlikeli malların taşınması amaçlanmış EX/III veya FL haricindeki araçlar ya da MEGC haricindeki araçlar veya

(b) Toplam kapasitesi 1 m3'ü aşan ve FL aracı dışındaki tüplü gaz tankeri;

MEMU

1.2.1'de açıklanan mobil patlayıcı üretim biriminin tanımına uyan bir araç anlamına gelir.

Tip onaylı araç

105 sayılı EEC Yönetmeliği 2 uyarınca onaylanmış olan araç anlamına gelir.

ADR Onayı Ne Demektir?

Anlaşmaya Taraf Ülkelerden birinin yetkili makamı tarafından düzenlenmiş olan ve tehlikeli madde taşımacılığına yönelik tek bir aracın, bir EX/II, EX/III, FL veya AT araçlar ya da MEMU araçları olarak bu Kısmın ilgili teknik gereksinimlerini karşıladığını beyan eden sertifikasyon anlamına gelir.

Onay Belgesi

9.1.3.1 EX/II, EX/III, FL ve AT araçlarıyla MEMU'ların bu Kısmın zorunluluklarıyla uygunluğu, yetkili kurumun düzenlediği belgesine ( ADR Onay Belgesi )tabidir. Söz konusu yetkili kurum, muayenesi yeterli sonuçlar veren veya 9.1.2.1 uyarınca Bölüm 9.2'nin zorunluluklarına uygunluk beyanının düzenlenmesini sağlayan her bir aracın tescil ülkesindeki yetkili makamdır.

9.1.3.2 Bir Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili makamı tarafından, yine bu Anlaşmaya Taraf Ülkenin sınırları içinde kayıtlı bir araca yönelik olarak düzenlenen onay belgesi, geçerliliğinin devam etmesi kaydıyla diğer Anlaşmaya Taraf Ülkelerin yetkili makamları tarafından kabul edilecektir.

Onay Belgesinin Geçerlilik Süresi Nedir?

Belgenin düzenlenmesinden önce araç üzerinde gerçekleştirilen teknik muayene tarihinden en fazla bir yıl sonra sona erecektir. Bir sonraki onay dönemi, kabul edilen en yeni son geçerlilik tarihiyle bağlantılı olacaktır. Bunun için teknik muayenenin, bu tarihten önceki veya sonraki bir ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir.