EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


Araç, Koordinatör/Şube Sorumlusu Değişikliği İşlemleri

04.10.2018 ve 91311 sayılı “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkındaki Yönerge “kapsamında araç, şube sorumlusu ve koordinatör değişikliği işlemlerinin bürokrasinin azaltılarak hızlandırılması için bahsi geçen işlemler e-devlet kapısı üzerinden yapılabilecektir.

Siteden en kısa sürede faydalanılabilmeye başlanması için araçlarla ilgili bilgilerin 01.08.2019 tarihine kadar sistem üzerinden girilmesi gerekmektedir.

Açıklamanın tamamı için tıklayınız.

Ayrıca bu hizmetin, şirketlerin müştereken temsile yetkilileri veya herhangi bir kişi tarafından kullanılmasının talep edilmesi halinde yetkilendirme MERSİS üzerinden elektronik imza ile yapılabilmektedir.

E-devlet üzerinden sisteme ulaşabileceğiniz sayfa: https://www.turkiye.gov.tr/ulastirma-ve-altyapi-tmgdk-sube-koordinator-ve-tasit-ekleme-tuzel-kisi?tuzel=Kisi