EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


ADR Sınıf 6.2 Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Genelgesi Değişti

ADR Sınıf 6.2 Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Alınması Genelgesi EK-1 Listede Yer Alan Gerçek Veya Tüzel Kişilerin, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge Kapsamında "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi" Almaları Gerekmektedir.

ADR Sınıf 6.2 maddeleri ile iştigal eden işletmelerden Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması zorunlu olan işletmeler aşağıda belirtilmektedir:

EK-1 Liste
1. Üniversite Hastaneleri
2. Üniversite hastanelerinin müstakil klinikleri
3. Genel maksatlı hastaneler
4. Genel maksatlı hastanelerin müstakil klinikleri
5. Doğum hastaneleri
6. Tıp merkezleri
7. Müstakil diyaliz merkezleri
8. Tıbbı ve biyomedikal laboratuvarlar
9. Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri
10. Mikrobiyoloji laboratuvarları
11. Tıbbı araştırma merkezleri
12. Müstakil kan bankaları ve transfüzyon merkezleri
13. Hayvan hastaneleri
14. Hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar
15. Veteriner kontrol ve araştırma enstitüleri